பதிவுகள்

Honb’le Former President Of India Shri V. V. Giri Speech On Our Nation’s Iconic Freedom Fighter Shri Ma.Po.Si

26.5.1974 On Sunday, Chennai Kalaivanar Arangam,Honb’le Former President of India Shri V.V Giri released the autobiography of India’s Iconic Freedom Fighter M.P.Sivagnanam (fondly called by Tamil’s across the world as ‘Father of Tamil Nadu’ MA.PO.SI) titled “Enadhu Porattam” (My Struggle) – “I am very excited to publish the autobiography of my friend MA.PO.SI. Its a … தொடர்ந்து வாசிக்க Honb’le Former President Of India Shri V. V. Giri Speech On Our Nation’s Iconic Freedom Fighter Shri Ma.Po.Si

சிலம்புச் செல்வர் டாக்டர் ம.பொ.சி அவர்களின் 20வது நினைவு தினம்- முனைவர் பர்வீன் சுல்தானா அவர்கள்

சிலம்புச் செல்வர் டாக்டர் ம.பொ.சி அவர்களின் 21வது நினைவு தினம்:திரு தங்கர்பச்சான் அவர்கள்

சிலம்புச் செல்வர் டாக்டர் ம.பொ.சி அவர்களின் 21வது நினைவு தினம்: முனைவர் பத்மா சுப்ரமணியன் அவர்கள்