அகில இந்திய கிராமணி குல முன்னேற்ற இயக்கத்தின் வேளச்சேரி பகுதி-தென் சென்னை மாவட்டம் இளைஞர் அணி தலைவர் திரு வி.வி.கணேஷ் அவர்கள் நியமிக்கபட்டுளளார்