அகில இந்திய கிராமணி குல முன்னேற்ற இயக்கத்தின் (தென் சென்னை- திருவெல்லிக்கேணி புகுதி சார்பாக இம்மாதம் சிலம்புச் செல்வர் ம.பொ.சி அவர்களின் பிறந்த நாளை முன்னிட்டு அன்னதானம் நடைபெற்றது