கிராமணி குல சரித்திர நாயகர்கள்-திரு த.விஜய துரைசாமி கிராமணியார் புகைப்படம்

கிராமணி குலம் தலை நமிர்ந்து பெருமிதம் கொள்ளத்தக்க வகையில் அரும்பாடுபட்ட ‘சான்றோர் குல வழிகாட்டி’ தண்டையார்பேட்டை திரு த.விஜய துரைசாமி கிராமணியார் அவர்களின் அரிய புகைப்படம்: