சிலம்புச் செல்வர் பத்மஸ்ரீ டாக்டர் ம.பொ.சியின் 110வது பிறந்த நாள் விழா காணொளி

கிராமணி குல சரித்திர நாயகர்கள்#2 – சிலம்புச் செல்வர் பத்மஸ்ரீ டாக்டர் ம.பொ.சிவஞானம்

பிறப்பு: 1906ஆம் ஆண்டு ஜூன் 26ஆம் நாள், சென்னை ஆயிரம் விளக்கு. அரசியல்: உறுப்பினர், தமிழ் நாடு காரியக்கமிட்டி (1951-52) துணைச் செயலாளர், சென்னை மாவட்டக் காங்கிரசுக் கமிட்டி(1936-37) செயலாளர், சென்னை ஜில்லா காங்கிரசுக் கமிட்டி (1947-48) தொழிலாளர் இயக்கம்: செயலாளர், சென்னை கள்ளிறக்கும் தொழிலாளர் சங்கம் (1934-38) துணைத் தலைவர், சென்னை அச்சுத் தொழிலாளர் சங்கம் (1932-34) துணைத் தலைவர், சென்னை இராயபுரம் கணேஷ் அலுமினியம் தொழிலாளர் சங்கம் (1937-38) தலைவர், சென்னை பட்டன் தொழிலாளர் … தொடர்ந்து வாசிக்க கிராமணி குல சரித்திர நாயகர்கள்#2 – சிலம்புச் செல்வர் பத்மஸ்ரீ டாக்டர் ம.பொ.சிவஞானம்

Padmashri Dr M.P.Sivagnanam 110th Birthday Anniversary – Trinity Mirror

Courtesy: Trinity Mirror