பெருந்தலைவர் காமராஜர் 113வது பிறந்தநாள் விழா: நன்றி – மக்கள் குரல்