அகில இந்திய கிராமணி குல முன்னேற்ற இயக்கத்தன் தென் சென்னை மாவட்ட இளைஞர் அணி தலைவராக திரு வி.வி.கணேஷ் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.

2016ஆம் ஆண்டின் காலண்டர் வெளியீட்டு விழா

2016ஆம் ஆண்டின் காலண்டரை நமது தலைவர் குறள் ஞானி திருமதி ம.பொ.சி மாதவி பாஸ்கரன் அவர்கள இன்று வெளியிட்டார்.